published at :

        ေဆာင္းပါးမွာ အင္တာဗ်ဳးတစ္ခုရဲ့ သေဘာသဘာ၀ေလးေတြ၊ English နဲ့သြားတဲ့ အင္တာဗ်ဳးေမးခြန္းေတြရဲ့အထာေလးေတြ အေၾကာင္းကုိ English ဘာသာစကားရႈေထာင့္ကေန နမူနာအေျဖေလးေတြနဲ့တကြ စာေရးသူ ဥာဏ္မီသေလာက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါမယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးမွာ အင္တာဗ်ဳး မေျဖခင္နဲ့ ေျဖေနခ်ိန္အတြင္း ျပင္ဆင္ထားရွိရမယ္ ့ ကိုယ္ႏွုတ္အမူအယာေတြနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ သင့္မသင့္ကိစၥေတြ ကိုေဖာ္ျပဖုိ့ မႀကိဳးစားေတာ့ပါ။ တစ္ခုပဲ သတိေပးလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ သူ ့အေမးကုိ ေျဖေနခ်ိန္မွာ သူ ့အၾကည့္ကုိ ေရွာင္လြဲၿပီးေျဖေနမိတာမ်ဳိးမျဖစ္ပါေစနဲ့။

        အင္တာဗ်ဳးတစ္ခုမွာ Eye Contact ကသိပ္အေရးႀကီးလုိ ့ ပါ။ အင္တာဗ်ဳးတစ္ခုရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိက ကုိယ့္ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဘြဲ ့လက္မွတ္၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြ အေၾကာင္းသိလုိရင္းထက္ ကိုယ့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ သူတို ့ ကတူးဆြၾကည့္ခ်င္လုိ ့ပါ။ ဒါကိုေတာ့ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားရပါမယ္။တကယ့္ အင္တာဗ်ဳးေမးခြန္းေတြ မလာခင္မွာေထြရာေလးပါး ေမးခြန္းေလးေတြ အရင္၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီကိုလာရတာ အဆင္ေျပ ရဲ့လား ဆိုတာမ်ဳိးေလးေတြပါ။ အဆင္ေျပသလုိ အလုိက္သင့္ ေျဖသြားႏုိင္ပါတယ္။တကယ့္အင္တာဗ်ဳးရဲ့ အစဟာ ဒီလုိေမးခြန္းမ်ဳိးေလးေတြပါ။

  • How would you describe yourself?
  • Could you tell me about yourself?
  • Tell me about yourself.
  • Describe yourself.

        ဒီေမးခြန္းမ်ဳိးကုိေျဖေတာ့မယ္ဆုိရင္ကုိယ့္အေၾကာင္းဘယ္လုိေျဖမလဲဆုိတာထက္ဘာေတြပါေအာင္ထည့္ေျဖမလဲ ဆိုတာကုိ အရင္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိေမးေနသူဟာ သူ ့လုပ္ငန္းအတြက္ ကုိယ့္ကုိေရြးခ်ယ္ဖုိ ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ့ ေမးေနတာပါလားဆုိတာကုိ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထား ရပါမယ္။ အင္တာဗ်ဳးကုိအစပ်ဳိးတဲ့ ကနဦး ေမးခြန္းျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း ကုိယ့္ အေၾကာင္းကုိ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ေျပာျပဖုိ ့ မလုိပါ။ ကုိယ္ဘယ္လုိလူမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိသာ ေမးသူျမင္သာေအာင္ ၿခဳံငုံ ေျပာျပႏုိင္ဖုိ ့အားထုတ္ရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ့္ရဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ ့လုပ္ကုိင္္ ဖူးတဲ့ လုပ္ငန္း အေတြ ့အႀကဳံ ေတြအေၾကာင္းကုိ ေဇာင္းေပးေျပာျပ သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္ကေမးခြန္းအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့အေျဖဟာ ဒီလုိမ်ဳိးေလးေတြ ျဖစ္ေနသင့္ပါတယ္။

* I was born and raised in Yangon, Myanmar. I went to the University of Yangon and received my master's degree in Economics. I have worked as a financial consultant for various companies in Yangon for 10 years. I enjoy swimming, reading and learning languages in my free time.

* I've just graduated from the University of Mandalay with a degree in Computer Science. During the summers, I worked as a system administrator for a small company to help pay for my education. I like reading, swimming and surfing the Internet in my free time.

         ဆက္လက္ၿပီး ဒီနမူနာ အေျဖေလးေတြကုိ ဘာသာစကားရွဳေထာင့္ကေန ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ 'တေနရာမွာ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ပါတယ္ ' ဆုိတာ
ကုိ ေျပာခ်င္ရင္...

*Verb to be ( was/were ) + born and raised in ( Yangon/Mandalay/... ) ဆုိတဲ့ ပံုစံ ကုိ မွတ္သားထားရပါမယ္။ ဥပမာ...
* She was born and raised in Singapore.
*They were born and raised in England.
            ဘယ္တကၠသိုလ္တက္ခဲ့ပါတယ္၊ ညာတကၠသုိလ္ တက္ခဲ့ပါတယ္ လုိ ့ ေျပာခ်င္ရင္ေတာ့...
* went to + the name of your University... ဆုိတဲ့ အသံုးကုိမွတ္ပါ။
            ဒီေနရာမွာ ' went to ' အစား ' attended/ studied at ' ကုိ သုံးမယ္ဆုိရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ ့ က ေက်ာင္းတက္ခဲ့တဲ့ ကိစၥကုိ ' went to ' အသုံး နဲ ့ ပဲ ေျပာေလ့ရိွပါတယ္။ ' attended 'ကုိ သုံးခ်င္ရင္ေတာ့ preposition ' to ' မလုိပါ။ ဥပမာ...
* I attended the University of Yadanabon in Mandalay.

        နမူနာအေျဖႏွစ္ခုကုိ ေသခ်ာ သတိထားေလ့လာၾကည့္ရင္ ' ဘယ္ေက်ာင္းကုိတက္ခဲ့ၿပီး၊ ဘာဘြဲ ့နဲ ့ၿပီးထားပါတယ္ ' ဆုိတာကုိ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးနဲ ့ ေျပာထားတာ ကုိေတြ ့ရ မွာပါ။ နမူနာအေျဖနံပါတ္ (၁) မွာ...
* went to + (your University name) and received a degree in ( your major )... လုိ ့ သံုးထားၿပီး နမူနာအေျဖနံပါတ္ (၂) မွာေတာ့...
* graduated from ( your University name ) with a degree in ( your major )... လုိ ့ သံုးထားတာကုိေတြ ့ ႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္နဲ ့အဆင္ေျပမယ့္ပံုစံ ကုိယူၿပီး ကုိယ့္ပညာေရးအေၾကာင္းေျပာျပႏုိင္ပါ တယ္။ ဘြဲ ့ရ ၿပီးကာစ ဆုိရင္ေတာ့...
* I've just graduated from...
* She's just graduated from...လုိ ့ေျပာေပါ့။

            ေနာက္ 'ဘယ္ ကုမၸဏီမွာ ဘာအျဖစ္နဲ ့ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္' လုိ ့ေျပာခ်င္ရင္..
* Verb to have (has/have)+ worked for (months/years) as a/an ( your job title ) for ( your company name )...ဆုိတဲ့အသံုးကုိမွတ္ပါ။ ဥပမာ...
* I've worked for 2 years as a journalist for the Internet News journal.
* She has worked for 9 years as an accountant for Tiger shark Co.,ltd.

            အားလပ္ခ်ိန္မွာ ၀ါသနာအေလ်ာက္လုပ္တတ္တဲ့အေလ့အထ ေလးေတြကုိပါ ထည့္ေျပာခ်င္ရင္ေတာ့...
* enjoy/like doing something in one's free time... ဆုိတဲ့ အသုံးကုိမွတ္ပါ။ ဥပမာ...
* I enjoy reading, writing and learning languages in my free time.
* She likes dancing, singing and chatting online in her free time.

            ဒီေလာက္ဆုိရင္ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ က်က်နန၊ထိထိမိမိ ေျပာျပႏိုင္ဖုိ ့ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ထားရမယ္ဆုိတာကုိ
သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီလုိ ့ယူဆပါတယ္။ ေ၀ါဟာရ အခ်ဳိ ့ကုိ လုိရမယ္ရ အနက္ဖြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။
၁။ describe = ေဖာ္ျပသည္။
၂။ raise = ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္သည္။ ( 'ေရ.ဇ္' လုိ ့ အသံထြက္ပါတယ္။)
၃။ receive = လက္ခံရရွိသည္။
၄။ financial consultant = ဘ႑ာေရးအတိုင္ပင္ခံ
၅။ various = အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
၆။ surf the Internet = အင္တာနက္သံုးသည္။
၇။ chat online = အင္တာနက္သံုး၍ စကားစျမည္ေျပာဆုိသည္။


ကဲ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ကူးၾကဦးစို ့။

- What type of position are you looking for?

'position' ဆိုတာက ရာထူးေနရာ၊ 'type' ဆိုတာက အမ်ဳိးအစား၊ 'look for' ဆိုတာ ရွာေဖြတာ...ေမးခြန္းအဓိပၸါယ္က 'ဘယ္လုိရာထူးေနရာ မ်ဳိးကုိရွာေနတာလဲ' တဲ့။ ကုိယ္က ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမွာ အလုပ္၀င္မွာေလ။ ဒီေတာ့ အလုပ္စ၀င္မယ့္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ကုိယ္နဲ ့ ကုိက္ညီမယ့္ရာ ထူးေနရာမ်ဳိးကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ရမွာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအမ်ားစုကသူတုိ ့ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့သူေတြကို ရာထူးျမင့္ျမင့္ႀကီးေပးဖို ့ဆုိတာက သိပ္ေမွ်ာ္လင့္လုိ ့ရတာမ်ဳိးမွမဟုတ္တာ။ ဒီေတာ့ ဒီေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ ဒီလုိမ်ဳိးေျဖေပးသင့္ပါတယ္။
* I'm looking for a position in which I can utilize my experience and skills.
* I'm interested in an entry level position.
* I'd like any position for which I qualify.

            ရာထူးေနရာနဲ ့ ပတ္သက္ၿပီးေမးတတ္တဲ့ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုက...
- Are you interested in a full-time or part-time position?

        အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ရတဲ့ရာထူးမ်ဳိးလုိခ်င္တာလား၊ အခ်ိန္ပုိင္းလုပ္ရတဲ့ေနရာမ်ဳိးကုိလို ခ်င္တာလားလုိ ့ေမးတာပါ။ ဒီလုိ ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိေျဖတဲ့အခါ သတိထားရမွာ က ရႏိုငိဖြယ္ရွိတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြပိတ္သြားေစမယ့္ အေျဖမ်ဳိးမေပးမိဖုိ ့လုိပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းကုိဖြင့္ေပးထားတဲ့အေျဖမ်ဳိးကုိပဲ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိေမးခြန္းအတြက္ဒီလုိအေျဖမ်ဳိးက အသင့္ေတာ္ဆုံးပါ။
* I'm more interested in a full-time position. However, I would also consider
a part-time position.
အထက္ကနမူနာအေျဖေလးေတြကုိပဲ ဘာသာစကားရွဳေထာင့္ကေန ခ်ဥ္းကပ္ ၾကည့္ၾကဦးစို ့။
တခုခု၊ ဒါမွမဟုတ္ တခုခုလုပ္ရတာကုိ စိတ္၀င္စားတယ္လုိ ့ေျပာခ်င္ရင္...
' be interested in sth (something)/ be interested in doing sth (something)' ဆိုတဲ့ အသံုးကုိမွတ္ပါ။ ဥပမာ...
* I'm interested in journalism.
* She's interested in learning languages.
အခ်ိန္ျပည့္ ( full time ) နဲ ့အခ်ိန္ပုိင္း( part time ) ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ ့ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာက...သူတုိ ့ ကုိ နာမ၀ိေသသန(adjective ) အေနနဲ ့ သံုးမယ္ဆုိရင္ 'hyphen' ဆုိတဲ့ တံုးတုိေလးေတြခံၿပီးသံုးရပါတယ္။ ႀကိယာ၀ိေသသန(adverb)အေနနဲ ့ သံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 'hyphen' မလုိပါဘူး။ အဓိကႀကိယာေနာက္ကေန ကပ္ထည့္ၿပီး ေျပာလုိက္ရုံပါပဲ။ ဥပမာ...
* I'd like to work full time, but I can also work part time.


Interview English 2

ကိုယ့္ရဲ့ (CV) မွာ အရင္က လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ္အကုိင္ေတြအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္နီးနီးအေမး ခံရမွာက ဒီလုိေမးခြန္းမ်ဳိးပါ။

- Can you tell me about your responsibilities at your last job?

        ဒီေမးခြန္းမွာ 'last' အစား 'previous' ဆုိတဲ့ နာမ၀ိေသသန နဲ ့ လည္းအစားထိုးေမးတတ္ပါတယ္။ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္မွာတုန္းက ကုိယ္ယူခဲ့ ရတဲ့လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြအေၾကာင္းကုိေမးတာပါ။ အေသးစိတ္ေျပာျပႏိုင္ေလ ပုိေကာင္းေလပါပဲ။ ကုိယ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အလုပ္က လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ အေၾကာင္းကုိ က်က်နန ေျပာျပႏိုင္ေအာင္ ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် အားထုတ္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ နမူနာအေျဖက ဘဏၭာေရး အတုိင္ပင္ခံ လုပ္ခဲ့ဖူးသူ တေယာက္ရဲ့ အေျဖ ပါ။

* I advised customers on financial matters. After I consulted the customer,
I completed a customer inquiry form and cataloged the information in our database. I then collaborated with colleagues to prepare the best possible package for the client. The clients were then presented with a summarized report on their financial activities that I formulated on a quarterly basis.


ေနာက္ထပ္အေလးထားေျဖရမယ့္ေမးခြန္းက…

 - What’s your greatest strength?

ကုိယ့္မွာရွိတဲ့အေကာင္းဆုံးစြမ္းရည္ ကုိ ေမးတာပါ။ ဒီအခ်ိန္က ေျခသုတ္ပုဆုိးေျမြ စြယ္က်ဳိးလုပ္ေနရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ပါ။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယံုၾကည္မွဳအျပည့္နဲ ့ ကုိယ့္အလုပ္ခြင္မွာကုိယ့္အစြမ္းအစေၾကာင့္ ကိုယ္ဘယ္လုိအေရးပါအရာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပမာျဖစ္ရပ္ေလးေတြနဲ ့တကြ ေျပာျပရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ ဒီလုိမ်ဳိးေလးေတြေပါ့…


• I work well under pressure. When there is a deadline, I can focus on the task at hand and structure my work schedule well. I remember one week when I had to get 6 new customer reports out by Friday at 5. I finished all the reports ahead of time without having to work overtime.

• *I am an excellent communicator. People trust me and come to me for advice. One afternoon, my colleague was involved with a troublesome customer who felt he was not being served well. I made the customer a cup of coffee and invited both my colleague and the client to my desk where we solved the problem together.

• I am a trouble shooter. When there was a problem at my last job, the manager would always ask me to solve it. Last summer, the LAN server at work crashed. The manager was desperate and called me in to get the LAN back online. After taking a look at the daily backup, I detected the problem and the LAN was up and running within the hour.


ေနာက္ ေသခ်ာေပါက္နီးပါးေမးတတ္တဲ့ေမးခြန္းက အထက္ကေမးခြန္းရဲ့ ဆန္ ့က်င္ဘက္…

- What’s your greatest weakness?

         ကုိယ့္ရဲ့ အႀကီးမားဆုံးအားနည္းခ်က္ ကုိေျပာခုိင္းလုိက္တာပါပဲ။ အေမးလြယ္သေလာက္အေျဖခက္တဲ့ေမးခြန္းပါ။ ‘လက္ေၾကာမတင္းတာ ကြ်န္ေတာ့္ အားနည္းခ်က္ပါခင္ဗ်’ သြားမလုပ္လုိက္ပါနဲ ့။ အဖြားလုပ္သူကပ္ေစးနဲတတ္တာဟာ သူ ့ေျမးေလးေတြအတြက္ေတာ့ အျပစ္ေျပာစရာပါ၊ ဒါေပမယ့္ မိသားစု တခုလံုးရဲ့ စီးပြားေရး နဲ ့အနာဂတ္အတြက္ေတာ့ အရမ္းအေထာက္အကူျပဳတဲ့ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးတရပ္ေပါ့။ မိသားစု ကုမၸဏီ မွာ လက္ေအာက္ ငယ္သားေျမးေလးေတြ အတြက္အျပစ္ေျပာစရာျဖစ္ေနေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကုမၸဏီအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနတဲ့ အဖြားမန္ေနဂ်ာ လုပ္သူခင္ဗ်ား ရဲ့ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးတရပ္ကုိ ေတြးၾကည့္လုိက္ပါ။ ဒီအေျဖဟာအသင့္ေတာ္ဆုံးဆုိတာေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္။


• I’m a perfectionist. I tend to spend too much time making sure that every customer is satisfied and everything is perfect. However, I began setting time-limits for myself if I noticed this happening.

ကုိယ့္အားနည္းခ်က္ကုိ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ ့ဘယ္လုိျပန္ထိမ္းယူတယ္ဆုိတာပါ ထည့္ေျပာထားတာကုိ မွတ္သားသင့္ပါတယ္။တကယ္လုိ ့မ်ား ကုိယ္က သာမန္ဝန္ထမ္းတေယာက္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့…

• I’m a workaholic. I work too hard and become nervous when my co-workers are not doing their job. However, I’m aware of this problem, and before I say anything to anyone, I ask myself why the colleagues are having difficulties.


ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုကုိသြားၾကဦးစို ့…

- Why do you want to work for this company?

ဒီေမးခြန္းကလည္းေသခ်ာေပါက္ေမးခံရမယ့္ေမးခြန္းပါပဲ။ဒီလုိေမးခြန္းမ်ဳိးကုိမေျဖခင္ ဒီကုမၸဏီဘာလဲ ဘယ္လဲဆုိတာကုိေတာ့ေလ့လာထားၿပီးသားျဖစ္ေနရ ပါမယ္။ ဒါမွသာ ထိမိတဲ့အေျဖကုိေပးႏုိင္မွာပါ။ ဒီလုိမ်ဳိးေပါ့…


• After following the company progress for the last 3 years, I ‘m well convinced that the company is becoming one of the market leaders and I would like to be part of the team.

• I’m impressed by the quality of your products. I’m sure that I would be a convincing salesman because I truly believe that your product is the best on the market today.


ေနာက္ဆုံးေမးတတ္တဲ့ေမးခြန္းမ်ဳိးက…

- When can you begin working?

ဒီေမးခြန္းအတြက္ေတာ့ေခါင္းေျခာက္ခံမေနပါနဲ ့။ ခ်က္ခ်င္းသာျပန္ေျဖလုိက္ပါ။
• Immediately.
• As soon as you would like me to begin. လုိ ့…


ဒီေလာက္ဆုိရင္ အင္တာဗ်ဳးေမးခြန္းေလးေတြရဲ့ သေဘာသဘာဝေလးေတြနဲ ့ ေျဖပုံေျဖနည္းေလးေတြကုိသေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီလုိ ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္တဲ့အလုပ္နဲ ့ လွပတဲ့ ဘဝတစ္ခုကို ထုဆစ္ႏိုင္ၾကပါေစ… ။

Author Picture.


Published

Proudly published with NyanCMS


×


ALL RIGHTS RESERVED © 2024 New Challenges
FOLLOW US ON